Geografická olympiáda 2019

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 07. február 2019

Dňa 7.2.2019 v DK A. Sládkoviča Súkromné CVČ Detva Majačik usporiadalo okresné kolo geografickej olympiády pre 55 žiakov z 8 ZŠ z regiónu Podpoľania.
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu a spoznávania regionálnej krajiny.
Súťažné kategórie:
G kat. – 5. ročník F kat. – 6. a7. ročník E kat. –8. a 9. ročník
V okresnom kole súťažiaci vypracovali v prvej časti súťaže test z písomnej časti zložený z monotematickej časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.)
a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej hodnote 60 bodov.
V druhej časti riešili praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom v hodnote 40 b s použitím pomôcok. Žiaci absolvovali test z monotematickej a teoretickej časti za 45 minút a test z praktickej časti za 60 minút.
Test mal hodnotu 100 bodov .
V praktickej časti mohli žiaci použiť:
atlasy sveta, atlas Slovenská republika, pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, pero, ceruzka, guma, kružidlo, buzolu, kalkulačka, jazykový slovník.
Postup v súťaži: z obvodového kola postúpili do krajského kola prví traja úspešní riešitelia z kategórii E a F.
Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v obvodovom kole minimálne 65 bodov a v krajskom a celoštátnom kole minimálne 75 bodov.

Držme palce našim deťom v KK GO 11.4.2019 v B. Bystrici.

V nasledujúcich prílohách nájdete kompletné vyhodnotenie geografickej olympiády.

Výsledková listina

Zoznam postupujúcich do krajského kola

2018_19_go_001 2018_19_go_002 2018_19_go_003 2018_19_go_004 2018_19_go_005 2018_19_go_006 2018_19_go_007 2018_19_go_008 2018_19_go_009