Dejepisná olympiáda 2015 - okresné kolo

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 12. február 2015

Dňa 12.12.2015 zorganizovalo SCVČ Detva 7. ročník obvodového kola dejepisnej olympiády. Podujatia sa zúčastnili: 1. ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva, ZŠ J.J.Thurzu, ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ Krivec Hriňová a ZŠ A. Vagača. Zo školského kola postúpili do obvodového kola 44 žiaci v 4 kategóriách. Súťažiacich čakal veľmi náročný 90 minútový test z vybraného monotematického celku (50 b), úlohy z príslušného učiva (40 b) a úlohy z regionálnej histórie (10b)

Prví traja z F, E,D,C kategórie obdržali diplomy a vecné ceny a prví dvaja z kategórie E,D,C budú náš okres reprezentovať na KK DO dňa 30.3. 2015 v Banskej Bystrici.
Kategórie:
C– žiaci 9. ročníka ZŠ D–žiaci 8. ročníka ZŠ
E –žiaci 7. ročníka ZŠ F –žiaci 6. ročníka ZŠ
V školskom kole bolo zapojených 78 žiakov a z nich na obvodové kolo postúpilo 44 žiakov.
Medzi najúspešnejších v regióne patrili :
Kategória C
Dominik SarvašZŠ Kriváň č. 435, 962 04
Martina LuptákováZŠ J. Drdoša 436, Vígľaš
Radoslav ĽuptákZŠ Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
Kategória D
Daniela MalatincováZŠ Kriváň č. 435, 962 04
Adriana MesíkováZŠ Kriváň č. 435, 962 04
Adriana BohumeľováZŠ Obrancov Mieru, Detva
Kategória E
Martin Ladislav DoskočilZŠ Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
Marek SmutnýZŠ Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
Martin MalatinecZŠ Kriváň č. 435, 962 04
Kategória F
Anna BellováZŠ J. Drdoša 436, Vígľaš
Martin HanesZŠ Kriváň č. 435, 962 04
Šimon HudákZŠ J.J. Thurzu, Detva
Prví dvaja z kategórie E,D,C náš región budú reprezentovať na krajskom kole dňa 30.3.2015.


2014_15_dejepisna_olympiada_OK_001 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_002 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_003 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_004 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_005 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_006 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_007 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_008 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_009 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_010 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_011 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_012 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_013 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_014 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_015 2014_15_dejepisna_olympiada_OK_016