Chemická olympiáda 2015 - okresné kolo

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 26. marec 2015

Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Dňa 26.3.2015 SCVČ Majačik zorganizovalo 51. ročník OK Chemickej olympiády pre žiakov zo ZŠ v Podpoľaní. Olympiáda bola rozdelená na teoretickú časť, v ktorej žiaci riešili 4 úlohy a praktickú časť 2 úlohy. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 100. Najúspešnejší žiaci boli :
Dominik Sarvaš
    1. miesto -99 bodov
ZŠ Kriváň
Lucia Krahulcová
    2. miesto -92,5 boda
ZŠ s MŠ Krivec Hriňová
Karolína Golianová
    3. miesto -85 bodov
ZŠ Kukučínova Detva

Žiaci postupujú na KK CHO do B. Bystrice, kde budú reprezentovať okres Detvu.

Držíme im palce, aby boli úspešní.


Výsledková listina okresného kola chemickej olympiády

51. ročník, školský rok 2014/15, kategória DPredseda OK Chemickej olympiády: Mgr. Ingrid Mazureková

2014_15_chemicka_olympiada_001 2014_15_chemicka_olympiada_002 2014_15_chemicka_olympiada_003 2014_15_chemicka_olympiada_004 2014_15_chemicka_olympiada_005 2014_15_chemicka_olympiada_006 2014_15_chemicka_olympiada_007 2014_15_chemicka_olympiada_008 2014_15_chemicka_olympiada_009 2014_15_chemicka_olympiada_010 2014_15_chemicka_olympiada_011 2014_15_chemicka_olympiada_012