Chemická olympiáda 2016

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 10. marec 2016

Dňa 10.3.2016 v priestoroch ZŠ J.J. Thurzu Súkromné centrum voľného času usporiadalo pre žiakov ZŠ z regiónu Podpoľania okresné kolo chemickej olympiády.
Z desiatich základných škôl s počtom 13 žiakov z okresu Detva prejavilo záujem o CHO päť základných škôl:
1. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň a ZŠ Krivec Hriňová.
V porovnaní s ostatnými olympiádami je to veľmi malý počet , čo svedčí o tom , že olympiáda je veľmi náročná a vyžaduje si veľa prípravy nielen na hodinách chémie , ale aj v čase mimo vyučovania a za to patrí vďaka pedagógom , ktorí sa deťom venujú vo svojom voľnom čase.
Olympiáda bola rozdelená na 2 časti :
teoretickú časť tvorili 4 úlohy , s počtom bodov 12,16,16,16 – spolu 60 bodov v trvaní 60 minút
praktickú časť tvorili 2 úlohy , každá za 20 bodov – spolu 40 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať súťažiaci je 100 bodov.
Úspešný riešiteľ je ten, ktorý získa v OK 40 % úspešnosť , to znamená 40 bodov zo 100.
Traja úspešní riešitelia, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov budú náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 21.4.2016.
Výsledky: 1.miesto Janka Báťková
2. miesto Lenka Konôpková
3. miesto Janka Dobrocká

Videá môžete najsť na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/scvcdetva/Predseda OK CHO: Mgr. Ingrid Mazureková

2015_16_ok_CHO_001 2015_16_ok_CHO_002 2015_16_ok_CHO_003 2015_16_ok_CHO_004 2015_16_ok_CHO_005 2015_16_ok_CHO_006 2015_16_ok_CHO_007 2015_16_ok_CHO_008 2015_16_ok_CHO_009 2015_16_ok_CHO_010 2015_16_ok_CHO_011 2015_16_ok_CHO_012 2015_16_ok_CHO_013 2015_16_ok_CHO_014 2015_16_ok_CHO_015 2015_16_ok_CHO_016 2015_16_ok_CHO_017 2015_16_ok_CHO_018