Chemická olympiáda 2017

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 23. marec 2017

53. ročník Chemickej olympiády žiakov základných škôl

Dňa 23.3.2017 v priestoroch ZŠ J.J. Thurzu Súkromné centrum voľného času usporiadalo pre žiakov ZŠ z regiónu Podpoľania okresné kolo chemickej olympiády. Z 10 ZŠ z okresu Detva prejavilo záujem o CHO 5 ZŠ : 1. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň a ZŠ Krivec Hriňová.
Zo strany žiakov je menší záujem o túto olympiádu v porovnaní s ostatnými olympiádami , pretože je veľmi náročná a vyžaduje si veľa prípravy nielen na hodinách chémie , ale aj v čase mimo vyučovania a za to patrí vďaka pedagógom , ktorí sa deťom venujú vo svojom voľnom čase.
Olympiáda mala 2 časti :
teoretickú časť tvorili 4 úlohy , s počtom bodov 12,18,16,14 – spolu 60 bodov v trvaní 60 minút
praktickú časť tvorili 2 úlohy , každá za 20 bodov – spolu 40 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať súťažiaci je 100 bodov.
Úspešný riešiteľ je žiak, ktorý získa 40 % úspešnosť , to znamená 40 bodov zo 100. Úspešnými riešiteľmi sa stali všetci žiaci, ktorí sa olympiády zúčastnili.
Traja úspešní riešitelia, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov budú náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 27.4.2017.

Postupujúci žiaci: 1.miesto Martin Nôta / ZŠ J.J. Thurzu /
2. miesto Simona Báťková / ZŠ Kukučínova Detva /
3. miesto Alena Mesárošová / ZŠ J.J. Thurzu /

Výsledková listina okresného kola Chemickej olympiády
53. ročník, školský rok 2016/17, kategoória D

2016_17_chemicka_olymp_001 2016_17_chemicka_olymp_002 2016_17_chemicka_olymp_003 2016_17_chemicka_olymp_004 2016_17_chemicka_olymp_005 2016_17_chemicka_olymp_006 2016_17_chemicka_olymp_007 2016_17_chemicka_olymp_008 2016_17_chemicka_olymp_009 2016_17_chemicka_olymp_010 2016_17_chemicka_olymp_011 2016_17_chemicka_olymp_012 2016_17_chemicka_olymp_013 2016_17_chemicka_olymp_014