Chemická olympiáda 2019

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 22. marec 2019

Dňa 22.3.2019 SCVČ Majačik usporiadalo okresné kolo CHO na ZŠ J.J. Thurzu za účasti 7 ZŠ a 15 žiakov - úspešných riešiteľov školských kôl z okresu Detva.
V OK sa zúčastnili žiaci týchto škôl : 1. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň a ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Vígľaš a ZŠ s MŠ Školská Hriňová.

Olympiáda bola rozdelená na 2 časti :
teoretickú časť tvorili 4 úlohy , s počtom bodov 60 bodov
praktickú časť 2 úlohy 40 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať súťažiaci je 100 bodov.
Úspešný riešiteľ bol ten, ktorý získal v OK 40 % úspešnosť , to znamená 40 bodov zo 100. Dosiahnutie ÚR môže mnohým žiakom pomôcť aj pri prijímacích pohovoroch na SŠ.
V tomto školskom roku všetci 15 žiaci boli úspešní riešitelia.Traja, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov budú svoju ZŠ a náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 26.4.2019.
V nasledujúcich prílohách nájdete kompletné vyhodnotenie dejepisnej olympiády.

Výsledková listina

2018_19_chemicka_olympiada_001 2018_19_chemicka_olympiada_002 2018_19_chemicka_olympiada_003 2018_19_chemicka_olympiada_004 2018_19_chemicka_olympiada_005