Chemická olympiáda 2020

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 07. máj 2020

Dňa 7.5.2020 o 14:00 Súkromné centrum voľného času uskutočnilo okresné kolo v chemickej olympiáde v dištančnej forme.

PRIEBEH DIŠTANČNEJ CHEMICKEJ OLYPIÁDY

Súťažné úlohy zverejnila IUVENTA v deň súťaže o 14:00 h na
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/CHO/56-rocnik-cho-2019-2020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
Súťažiaci mali na vypracovanie riešení čas 100 minút ,po uplynutí tohto času do 30 minút svoje riešenie odfotili a elektronickou poštou zaslali:
-príslušnému predsedovi okresnej komisie a organizátorovi súťaže .
Riešenie každej úlohy museli začať na novej strane (novom papieri), na každom liste riešenia úlohy v hornom rohu napísali súťažiaci svoje meno, školu a ročník.
Dopredu si museli pripraviť
a. 8 čistých hárkov papiera A4, každý hárok vopred označiť vpravo hore hlavičkou (meno a priezvisko, škola, ročník, na každý hárok iné označenie úlohy - T1, T2, T3 T4, P1, P2, P3, P4)

b. počítač alebo mobil s prístupom k sieti na stiahnutie úloh a následne zaslanie riešení

c. fotoaparát alebo mobil s fotoaparátom – aby bolo možné hneď odfotiť a poslať riešenia

d. dovolené pomôcky: periodická tabuľka, kalkulačka

e. e-mailovú adresu predsedu okresnej komisie ChO od svojho učiteľa

Presný postup OK CHO
a. 13:30 skontrolovať prístup na internet, načítanie stránky na www.iuventa.sk
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/CHO/56-rocnik-cho-2019-2020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
b. 14:00 stiahnuť zadania (ak by sa úlohy nedali stiahnuť skúsiť úlohy stiahnuť zo stránky: chemickaolympiada.sk; v krajnom prípade mailom kontaktovať predsedu krajskej komisie ChO: e-mailová adresa je zverejnená na stránke olympiady.sk, v časti Olympiády a súťaže/Chemická olympiáda/Adresáre)

c. 14:00 – 15:40 čas vyhradený pre riešenie úloh

d. 15:40 – 16:10 odfotenie a zaslanie riešení e-mailom predsedovi okresnej komisie s kópiou na svojho učiteľa, v sprievodnom e-maile napísať koľko príloh súťažiaci posiela

O 17:00 hodine zverejnila Iuventa výsledky a zároveň zasadla okresná komisia CHO
Výsledky žiakov za okres Detva : olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov zo 6 ZŠ.


Výsledková listina

2019_20_chemicka_olympiada_001 2019_20_chemicka_olympiada_002 2019_20_chemicka_olympiada_003