Chemická olympiáda 2021

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 12. marec 2021

Dňa 12.3.2021 Súkromné centrum voľného času uskutočnilo okresné kolo v chemickej olympiáde v dištančnej forme.

Vysledková listina

2020_21_chemicka _olympiada_001