Dejepisná olympiáda 2016

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 09. február 2016

Dňa 9.2.2016 SCVČ Detva organizovalo 8 ročník okresného kola dejepisnej olympiády za účasti

57 žiakov zo ZŠ regiónu Podpoľania.

Cieľom dejepisnej olympiády je :

1. Prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín.

2. Podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín.

3. Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov s hlbším záujmom o dejiny.

4. Spopularizovať históriu medzi žiakmi, aby sa stala súčasťou podobných foriem súťaženia.

5. Vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s dôrazom na dejiny Slovenska.

6. Prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov.

DO je súťažou jednotlivcov a organizuje sa: pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl.

Kategórie DO:

C – žiaci 9. ročníka ZŠ, D – žiaci 8. ročníka ZŠ ,E – žiaci 7. ročníka ZŠ, F – žiaci 6. ročníka ZŠ

V kategóriách C a D sa súťaží v štyroch kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne),

v kategórii E v troch kolách (školské, okresné, krajské)

v kategórii F v dvoch kolách (školské, okresné).

Podmienkou postupu do vyššieho kola je úspešné absolvovanie nižšieho kola.

1) ŠKOLSKÉ KOLÁ – zúčastňujú sa ich všetci záujemcovia zo 6. až 9. ročníka ZŠ

2) OKRESNÉ KOLÁ – zúčastňujú sa ich žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach v kat. C, D, E a F z každej školy príslušného okresu a boli úspešnými riešiteľmi. O vyššom počte postupujúcich môže rozhodnúť príslušná okresná komisia DO.

3) KRAJSKÉ KOLÁ – zúčastňujú sa ich žiaci, ktorí sa v okresnom kole kat. C, D a E umiestnili na prvých dvoch miestach a boli úspešnými riešiteľmi.

KK DO bude 31.3.2016 v BB, kde budú náš okres reprezentovať títo žiaci :
Meno a priezvisko
Škola - adresa
Kategória C
Jakub ČavojZŠ Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
Stanislava VajováZŠ J. Drdoša 436, Vígľaš
Kategória D
Lucia LalíkováZŠ s MŠ Krivec č. 1355, 962 05 Hriňová
Katarína NovotkováZŠ s MŠ A. Vagača, Štúrova 12, 962 12 Detva
Kategória E
Marek MurínZŠ J.J. Thurzu , A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
Anna BellováZŠ J. Drdoša 436, Vígľaš2015_16_do_001 2015_16_do_002 2015_16_do_003 2015_16_do_004 2015_16_do_005 2015_16_do_006 2015_16_do_007 2015_16_do_008 2015_16_do_009 2015_16_do_010 2015_16_do_011 2015_16_do_012 2015_16_do_013 2015_16_do_014 2015_16_do_015 2015_16_do_016 2015_16_do_017 2015_16_do_018 2015_16_do_019