Dejepisná olympiáda 2020

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 14. február 2020
Vyhodnotenie 12. ročníka Okresného kola Dejepisnej olympiády

Dňa 14. februára 2020 SCVČ Majačik uskutočnil v DK A. Sládkoviča v Detve okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E a F pre žiakov ZŠ okresu Detva. Na súťaži sa zúčastnilo 32 žiakov zo 7 základných škôl . Okresná komisia DO vyhodnotila žiakov v jednotlivých kategóriách. Na základe výsledkov z okresného kola bolo z 32 zúčastnených žiakov 17 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli minimálne 60 bodov. Do krajského kola dejepisnej olympiády v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020 postupujú prví dvaja úspešní riešitelia z kategórií C, D,E čiže 6 žiaci. Žiaci umiestnení na prvých 3 miestach vo všetkých kategóriách obdržali diplomy a vecné ceny. Ostatní súťažiaci občerstvenie.

Výsledky OK DO : Kategória F 6 ročník :
Harvilčák FilipZŠ, Obrancov mieru 884/23, 962 12 Detva
76
Košút JakubZŠ Kriváň 435, 962 04
63
Farbiak JakubZŠ J. Drdoša Vígľaš, 962 02
60
Kategória E 7 ročník :
Mališ FilipZŠ Kriváň 435, 962 04
64,5
Kmeť AndrejZŠ s MŠ, Školská 1575, 962 05 Hriňová
64
Sára ŠimonZŠ Kriváň 435, 962 04
60
Kategória D 8 ročník :
Olejárová JúliaZŠ, J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
75
Vilhan ViktorZŠ, J.J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
65,5
Ďuricová MáriaZŠ Kriváň 435, 962 04
64
Kategória C 9 ročník :
Sárová DanielaZŠ Kriváň 435, 962 04
91
Bordiga MarcelZŠ Kriváň 435, 962 04
90
Krnáč DanielZŠ s MŠ, Školská 1575, 962 05 Hriňová
84

Do KK DO postupujú prví dvaja z kategórie C, D a E

Výsledková listina

2019_20_dejepisna_olympiada_001 2019_20_dejepisna_olympiada_002 2019_20_dejepisna_olympiada_003 2019_20_dejepisna_olympiada_004 2019_20_dejepisna_olympiada_005 2019_20_dejepisna_olympiada_006 2019_20_dejepisna_olympiada_007 2019_20_dejepisna_olympiada_008 2019_20_dejepisna_olympiada_009