Geografická olympiáda 2017

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 06. február 2017

Dňa 7.2.2017 v DK A. Sládkoviča Súkromné CVČ Majačik Detva usporiadalo obvodové kolo geografickej olympiády pre 58 žiakov z regiónu Podpoľania.
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu a spoznávania regionálnej krajiny.
Súťažné kategórie:
G kat. –5. Ročník F kat.–6. a7. Ročník E kat.–8. a 9. ročník
V okresnom kole súťažiaci vypracovali v prvej časti súťaže test písomnej časti zložený z monotematickej časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej hodnote 60 bodov.
V druhej časti riešili praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom v hodnote 40 b s použitím pomôcok. V každom kole žiaci absolvovali test z monotematickej a teoretickej časti vždy za 45 minút a test z praktickej časti za 50 minút.
Test každého kola mal hodnotu 100 bodov .V praktickej časti mohli žiaci použiť :
atlasy sveta, atlas Slovenská republika, pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, pero, ceruzka, guma, kružidlo, kalkulačka, jazykový slovník.
Postup v súťaži: z obvodového kola postúpili do krajského kola prví traja úspešní riešitelia z kategórii E a F.
Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v obvodovom kole minimálne 65 bodov a v krajskom a celoštátnom kole minimálne 75 bodov.
Zoznam postupujúcich na KK GO do BB dňa 26.4.2017


Kategória
Meno a priezvisko
Miesto
Škola
F – 6-7 ročník Samuel Halaj1. miestoZŠ Kukučínova 480/6 , Detva
Andrej Velič2. miestoZŠ J. Drdoša Vígľaš č. 436
E – 8-9 ročníkMartin Ladislav Doskočil1. miestoZŠ Kukučínova 480/6 , Detva
Šimon Hudák2. miestoZŠ J.J. Thurzu , A. Bernoláka 20 Detva
Samuel Šulek3. miestoZŠ Detvianska Huta


2016_17_go_001 2016_17_go_002 2016_17_go_003 2016_17_go_004 2016_17_go_005 2016_17_go_006 2016_17_go_007 2016_17_go_008 2016_17_go_009 2016_17_go_010 2016_17_go_011 2016_17_go_012 2016_17_go_013 2016_17_go_014 2016_17_go_015 2016_17_go_016 2016_17_go_017 2016_17_go_018 2016_17_go_019 2016_17_go_020 2016_17_go_021 2016_17_internet_1st_001 2016_17_internet_1st_002