MAJA n.o. - projekty

Zriaďovateľ SCVČ - Nezisková organizácia MAJA
Zriaďovateľ
Nezisková organizácia MAJA, so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva

Adresa Súkromného centra voľného času
A. Bernoláka 20,  962 12 Detva

Office Súkromného centra voľného času
M. R. Štefánika 57, 962 12 Detva

Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete
16. júna  2010, MŠ SR-3399/2010-917

Začiatok činnosti: od 1.9.2010


Aktuálne realizovaný projekt

„Centrum celoživotného odborného vzdelávania – miesto pre rozvoj kompetencií a zvyšovania kvalifikácie mládeže a dospelých v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne Podpoľanie“

(Obsahom projektu sú napr. kurzy Technológia zvárania, Nastavovanie a obsluha CNC strojov, Nástrojár, Frézar,...)

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: od 05/2018 do 04/2020

Kód v ITMS2014+: 312011F626

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Viac informácií sa dozviete na tel. čísle 0911 010 761.realizovaný projektZriaďovateľ SCVČ - Nezisková organizácia MAJA
Dokumentácia k projektu

Fotogaléria z projektových dní
1. ZŠ Detva

ZŠ s MŠ A. Vagača v Detve
ZŠ J.J. Thurzu v Detve

ZŠ M. R. Štefánika v Lúčenci

Súkromná ZŠ s MŠ DSA v Lúčenci

ZŠ Vajanského Lúčenec

ZŠ Obrancov Mieru v Detve

ZŠ Krivec, Detvianska huta, Slatinské Lazy

ZŠ Haličská cesta, Lúčenec

ZŠ L. Novomestského, Lúčenec