Okresné kolo Technickej olympiády 2019

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 22. november 2019

Okresné kolo technickej olympiády sa uskutočnilo dňa 28.11.2019 v priestoroch dielní Spojenej školy v Detve za účasti 30 žiakov.

V kategórii A súťažilo 20 žiakov a v kategórii B 10 žiakov z 10 ZŠ . Po napísaní testov žiaci podľa kategórii prešli na praktickú časť, kde pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov technickej výchovy pracovali na zhotovení výrobku. A kategória vyrábala drevenú podložku pod kuchynský riad a B kategória drevenú krabičku na odkladanie drobných predmetov. Dodržali sa hygienické a bezpečnostné pokyny. Žiakom a PZ počas prestávky bolo poskytnuté občerstvenie.
Žiaci umiestnení na prvých 3 miestach obdržali diplomy a vecné ceny.

Postupujúci žiaci na KK TO do B. Bystrice za okres Detva :

Kategória A : Detva
Ivan SliackyZŠ Obrancov Mieru Detva
107 bodov
1
Ing. Alena Ostrihoňová
Andrej IvanZŠ Obrancov Mieru Detva
Kategória B : Detva
Simeon ŠulekZŠ s MŠ M. Kolibiara D. Huta
84,0
1
Mgr. Milota Kamenská


PRÍLOHA: Štatistická tabuľka
k vyhodnoteniu okresného kola TO


Štatistické údaje:
KAT: A
KAT. B
ŠKOLSKÉ
KOLÁ
Počet zapojených škôl
/ z toho 8-ročných gymnázií
10/0
10/0
Počet žiakov v ŠK
/z toho úspešných
148/136
121/112
OKRESNÉ KOLO
Počet zapojených škôl
/ z toho 8-ročných gymnázií
10/0
10/0
Počet žiakov v OK
/z toho úspešných
20/18
10/10


VYHODNOTENIE:

Technická olympiáda 2019 - výsledková listina A
Technická olympiáda 2019 - výsledkový listina B

208_19_technicka_olympiada_001 208_19_technicka_olympiada_002 208_19_technicka_olympiada_003 208_19_technicka_olympiada_004 208_19_technicka_olympiada_005 208_19_technicka_olympiada_006 208_19_technicka_olympiada_007 208_19_technicka_olympiada_008 208_19_technicka_olympiada_009 208_19_technicka_olympiada_010 208_19_technicka_olympiada_011 208_19_technicka_olympiada_012 208_19_technicka_olympiada_013