Poďakovaie vedúcim krúžkov

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 27. marec 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia, všetci spoločne zapaľujeme pochodeň múdrosti našich žiakov, vychovávame a vzdelávame celou svojou osobnosťou, aj keď nie vždy sa nám za to dostáva adekvátneho uznania. Veď brány našich škôl opustili už tisícky mladých ľudí, z ktorých sa stali lekári, inžinieri, právnici, učitelia, vedeckí pracovníci a našli uplatnenia na rôznych postoch spoločenského, kultúrneho aj politického života.

V tento deň sa vám chcem v mene vedenia SCVČ Detva poďakovať za vašu zodpovednú a namáhavú prácu, pridať kytičku slov – ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám mali spríjemniť náš každodenný život.
Prajem vám pevné zdravie a radosť z úspechov vašich žiakov.


Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má,
pretvárať detskú dušu,
otvárať jej brány poznania dokorán.


V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať,
za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas,
ktorý žiakom počas celého roka venovali
a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali.

Milé kolegyne ,

dovoľte mi, aby som Vám zaželala veľa zdravia a energie k Vášmu sviatku. Ďakujem a prejavujem Vám úctu za Vašu odbornosť a ľudskosť, s akou pristupujete k svojmu povolaniu.

Preposielam ružičku k Dňu učiteľov, ktorú pre Vás vyrobili deti v keramickom krúžku.

2019_20_den_ucitelov_001 2019_20_den_ucitelov_002