Technická olympiáda 2017

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 30. november 2017

Súkromné centrum voľného času Majačik uskutočnilo dňa 30.11.2017 v priestoroch dielní Spojenej školy v Detve okresné kolo technickej olympiády kategórie A /8-9 ročník / a B / 5-7 ročník / za účasti 29 žiakov.
V kategórii A súťažilo 18 žiakov a v kategórii B 11 žiakov z 11 ZŠ . Po napísaní testov žiaci podľa kategórii prešli na praktickú časť, kde pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov technickej výchovy pracovali na zhotovení výrobku. A kategória vyrábala kŕmidlo pre vtáky a B kategória poličku na stenu. Dodržali sa hygienické a bezpečnostné pokyny. Úraz nebol žiadny. Žiakom a PZ počas prestávky bolo poskytnuté občerstvenie.
Žiaci umiestnení na prvých 3 miestach obdržali diplomy a vecné ceny.
Na OK TO v Detve sa zúčastnili už tretí rok aj žiaci zo ZŠ J.A. Komenského z Revúcej nakoľko CVČ Tornaľa nemá priestory na organizovanie TO a bol malý záujem zo strany ZŠ o TO. Záujem prejavila len 1 ZŠ J.J. Komenského z Revúcej, z ktorej z B kategórie– postupuje na KK do B.Bystrice Helena Slivenská.
Počas technickej olympiády prebiehal aj projektový technický deň za účasti 39 žiakov z 9 ročníkov z 10 ZŠ z Podpoľania. Žiaci sa venovali elektrotechnike a programovaniu , ktoré by ich malo motivovať aj k profesionálnej orientácii na technické štúdium.
Postupujúci žiaci na KK TO do B. Bystrice za okres Detva :

Kategória A : Detva
Ondrej PorubskýZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
152 bodov
1
Mgr. Dušan Dymo
Patrik UlehlaZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
Kategória B : Detva
Simeon ŠulekZŠ s MŠ M. Kolibiara D. Huta
82 bodov
1
Mgr. Milota Kamenská

Kategória B : Revúca
Helena SlivenskáZŠ J.A. Komenského Revúca
93bodov
1
Mgr. Jana Valková2017_18_technicka_olympiada_001 2017_18_technicka_olympiada_002 2017_18_technicka_olympiada_003 2017_18_technicka_olympiada_004 2017_18_technicka_olympiada_005 2017_18_technicka_olympiada_006 2017_18_technicka_olympiada_007 2017_18_technicka_olympiada_008 2017_18_technicka_olympiada_009 2017_18_technicka_olympiada_010 2017_18_technicka_olympiada_011 2017_18_technicka_olympiada_012 2017_18_technicka_olympiada_013 2017_18_technicka_olympiada_014 2017_18_technicka_olympiada_015 2017_18_technicka_olympiada_016 2017_18_technicka_olympiada_017 2017_18_technicka_olympiada_018 2017_18_technicka_olympiada_019 2017_18_technicka_olympiada_020 2017_18_technicka_olympiada_021