Otvorená hodina AJ v Hriňovej

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 07. jún 2017
Krúžok: Angličtina krok za krokom
Vedúci ZÚ:


Súkromné CVČ MAJAčik otvorilo pre deti v MŠ v Hriňovej krúžok AJ bez poplatkov pod vedením p. Mgr. J. Babicovej. V priebehu školského roka deti sa hravou formou učili základom angličtiny. Cez básničky, pesničky, tance sa naučili počítať od 1 do 10, farby, pozdravy, ovocie, zvieratká, členov rodiny a jednoduché vety. Verím, že to čo sa detičky naučili im pomôže v 1 ročníku na ZŠ. Poďakovanie patrí p. J. Babicovej za trpezlivosť s detičkami a vedeniu MŠ, ktoré pomohlo pri organizácii a zabezpečení krúžkovej činnosti.

Na záver krúžkovej činnosti pre rodičov 7.6.2017 o 15:00 hodine sme zorganizovali otvorenú hodinu, na ktorej detičky ukázali čo všetko sa za školský rok naučili. Budeme veľmi radi, ak krúžok AJ bude pokračovať aj budúci školský rok pre predškolákov.

2016_17_AJ_v_hrinovej_001 2016_17_AJ_v_hrinovej_002 2016_17_AJ_v_hrinovej_003 2016_17_AJ_v_hrinovej_004 2016_17_AJ_v_hrinovej_005 2016_17_AJ_v_hrinovej_006 2016_17_AJ_v_hrinovej_007 2016_17_AJ_v_hrinovej_008 2016_17_AJ_v_hrinovej_009 2016_17_AJ_v_hrinovej_010