Aktivity 2012/2013

Názov aktivity SCVČ
Počet účastníkov / počet dievčat
Súťaž v karate Budapešť Open
12/11
Kúzelný kokteil krúžku modernej mágie
7/3
Krajská liga v streľbe zo vzduchovky
10/2
Svetový deň zdravej výživy
113/76
Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc
65/24
Medzinárodný festival magic show
7/3
Magický deň v Detve – MAGIC SHOW
36/24
Tvorivé dielne z odpad.- kreatívny svet
14/12
Stredoeurópsky pohár v karate
8/7
Posedenie futbalistov na záver jesennej súťaže
29/0
Priateľský zápas vo volejbale medzi školami
20/20
Projekt červené stužky
250/150
Ekostopa
12/8
Florbalový turnaj
30/0
Beseda Obchodovanie s ľuďmi
20/12
Vystúpenie magic show pre verejnosť
7/3
Futbalový turnaj v S. Lazoch
30/1
Beseda s misionárom o Islande
130/80
Uvítanie detí do života
8/7
Halový futbalový turnaj prípraviek
80 /0
Mikulášsky futbalový tréning
11/1
Mikuláš v SCVČ
35/18
Karate Mikuláš
35/22
Vianočný volejbalový turnaj žiačok
25/25
Benefičný koncert magic show
4/1
Pozdrav betlehemcov na obecnom úrade vo Vígľaši
13/8
Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky
30/8
Novoročný futbalový turnaj
30/1
Zrod Zeme – tvorivé práce detí
12/4
Svet očami detí- projekt
13/7
Zelená škola aktivity a výrobky z odpadového materiálu
9/7
Krajská liga v streľbe v Brezne
8/2
Výstava poľovníckych trofejí v Hriňovej
15/2
Veľkonočný turnaj v minifutbale v Kriváni
35/1
V krajine remesiel 2013 remeselná tvorivosť detí
40/12
Regionálne kolo vo volejbale
12/0
Pozdrav detí v domove dôchodcov v Hriňovej
20/12
Program ku Dňu učiteľov a v domove dôchodcov
20/12
Pozorovanie Slnka
4/3
Čo vieš o hviezdach KK v Žiar n/H – súťaž KK
1/0
Zatmenie Mesiaca - expedícia
4/1
Hriňovská ruka
32/0
Gymnastický štvorboj
14/14
Súťaž v pretláčaní
16/0
Hriňovská ruka
28/0
Súťaž o siláka SCVČ
20/0
Svetového pohára Grand Prix Hradec Králové
9/7
O pohár starostu obce Vígľaš v streľbe zo vzduchovej pušky
10/4
KK súťaž CINEAMA animovaný film
4/1
Deň matiek
12/8
Kúzelnícky festival o pohár primátora U. Hradište
3/1
Exotický obed na tanieri
15/14
Animované rozprávky projekt
15/14
Deň matiek Snehulienka -hud-lit. program
15/12
Mini volejbal – majstrovstvá SR
8/0
Zábavné dopoludnie s karatistami
32/ 22
Športový deň vo Vígľaši
70/30
Tura na Košútku
15/8
Posedenie pri guláši s hokejistami
50/18
Prednáška prvá pomoc
120/65
Športové zábavné dopoludnie v S. Lazoch
65/48
OK mladých priateľov poľovníctva v Dúbravách
16/4
Deň obce vo Vígľaši
65/14
Spolu zapojených detí
1898/722