Aktivity 2014/2015Aktivity a prezentácie školského zariadenia na verejnosti
Za aktivitou je číslo ktoré vypovedá o počte účastníkov

Lazovská Sobota 35

Dni mesta 20

Pozorovanie nočnej oblohy 150

Projekt SCVČ o podpore odborného vzdelávania žiakov v Podpoľaní 40

Deň Zeme 600

Vystúpenie tanečnej skupiny Rómsky talent 40

Vianočný futbalový turnaj 70

Zober loptu nie drogu – florbalový turnaj 80

Mikuláš v SCVČ 210

Veľkonočné tvorivé dielne v Krivci 120

Tvorivé dielne v Detve s rodičmi 120

Korčuľovanie 1-2 ročníkov 80

Korčuľuje celé Slovensko 80

Rómsky talent 60

Majstrovské futbalové a prípravné zápasy 57 vzájomné porovnávanie svojich schopností

Pozorovanie zatmenia Slnka 10

Okresné kolo GO 61

Okresné kolo v DO 44

Regionálne kolá v basketbale dievčat

Svetový pohár v Poľsku karate 4

Vychádzka na Košútku 22

Podpolianska olympiáda 23

Priateľský florbalový zápas so Zvolenom 30

Gymnastický štvorboj 12

Celoslovenské kolo GO 5

Slávnostné oceňovanie U 11- 18

Zober loptu, nie drogy- florbalový a minifutbalový turnaj 132

PPS deťom 52

Okresné kolo v chemickej olympiáde 12

Okresné kolo v technickej olympiáde 23

Deň Zeme 600

Svetový pohár v Budapešti 10

Minifutbalový turnaj 1-2 ročníkov 66

Podpolianska olympiáda 22

Exkurzia Continental 45

Poznaj svoj región 42

MDD S. Lazy 64

MDD v Krivci 220

MDD v Detve 350