Aktivity 2015/2016Aktivity a prezentácie školského zariadenia na verejnosti