Aktivity 2016/2017Aktivity a prezentácie školského zariadenia na verejnosti