Darčeky na deň učiteľov

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 28. marec 2022

Ján Amos Komenský, ktorého narodenie si 28.3.pripomíname, hovoril, že celý náš život je priestor, v ktorom sa neustále učíme. Čomu nás naučil tento nezvyčajný a nečakaný rok mimo školy? Naučil nás, že vás, milé učiteľky a učitelia, veľmi potrebujeme. Lepšie ako pred rokom chápeme, že uprostred rastúcej epidémie samoty je škola mimoriadne dôležitá, lebo je kotvou duševného zdravia a v neustále sa meniacom svete prináša štruktúru a predvídateľnosť.

Chcem vám preto poďakovať za vašu snahu byť s našimi deťmi aj na diaľku, za vašu schopnosť ich motivovať napriek sťaženým podmienkam. Učiteľ národov zdôrazňoval, že kvalitné vzdelanie musí byť dostupné každému dieťaťu, bez ohľadu na jeho sociálnu situáciu. Táto neľahká doba nám žiaľ priniesla prehlbovanie sociálnych rozdielov v prístupe ku vzdelaniu. Tisíce detí počas dlhých mesiacov nemalo šancu byť súčasťou online vyučovania. Ďakujem vám, že ste v rámci svojich možnosti urobili veľa, aby ste im pomohli.

Vážení a milí pedagógovia, pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov vám ďakujeme za to, že v tom všetkom ste spolu s nami. Verím, že najbližšie mesiace už budú lepšie a že do škôl sa znovu vráti život, lebo žiadna technológia nenahradí bezprostredný ľudský kontakt. Všetko dobré a veľa zdravia.

Za Vašu celoročnú starostlivosť posielame darček od detí, ktoré Vám ho vyrobili z lásky na keramickom krúžku.

2021_22_darceky_den_ucitelov_001 2021_22_darceky_den_ucitelov_002 2021_22_darceky_den_ucitelov_003 2021_22_darceky_den_ucitelov_004 2021_22_darceky_den_ucitelov_005 2021_22_darceky_den_ucitelov_006