Geografická olympiáda 2018

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 06. február 2018

Okresné kolo - geografická olympiáda 2017/2018

Dňa 6.2.2018 v DK A. Sládkoviča Súkromné CVČ Detva Majačik usporiadalo okresné kolo geografickej olympiády pre 57 žiakov z 8 ZŠ z regiónu Podpoľania.
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu a spoznávania regionálnej krajiny.
Súťažné kategórie:
G kat. –5. ročník F kat.–6. a7. ročník E kat.–8. a 9. ročník
V okresnom kole súťažiaci vypracovali v prvej časti súťaže test z písomnej časti zložený z monotematickej časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.)

a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej hodnote 60 bodov.
V druhej časti riešili praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom v hodnote 40 b s použitím pomôcok. Žiaci absolvovali test z monotematickej a teoretickej časti za 45 minút a test z praktickej časti za 60 minút.
Test mal hodnotu 100 bodov .

V praktickej časti mohli žiaci použiť :
atlasy sveta, atlas Slovenská republika, pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, pero, ceruzka, guma, kružidlo, buzolu, kalkulačka, jazykový slovník.
Postup v súťaži: z obvodového kola postúpili do krajského kola prví traja úspešní riešitelia z kategórii E a F.
Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v obvodovom kole minimálne 65 bodov a v krajskom a celoštátnom kole minimálne 75 bodov.
Najúspešnejší žiaci v okrese Detva v geografickej olympiáde 2018

Kategória
Meno a priezvisko
Miesto
Škola
G – 5 ročníkSimeon Šulek1. miestoZŠ Detvianska Huta
Andrej Kmeť2. miesto1 ZŠ s MŠ Hriňová
Šimon Sára3. miestoZŠ kriváň
F – 6-7 ročník Viktória Tomaszová1. miestoZŠ J.J. Thurzu , A. Bernoláka 20 Detva
Daniel Krnáč2. miesto1 ZŠ s MŠ Hriňová
Ema Matrtajová3. miestoZŠ J.J. Thurzu , A. Bernoláka 20 Detva
E – 8-9 ročníkAnna Bellová1. miestoZŠ J. Drdoša Vígľaš č. 436
Andrej Velič2. miestoZŠ J. Drdoša Vígľaš č. 436
Katarína Nováková3. miestoZŠ Obrancov Mieru 884 Detva

KATEGÓRIA EKATEGÓRIA FKATEGÓRIA GZoznam postupujúcich za okres Detva na KK GO

2017_18_geograficka_olympiada_001 2017_18_geograficka_olympiada_002 2017_18_geograficka_olympiada_003 2017_18_geograficka_olympiada_004 2017_18_geograficka_olympiada_005 2017_18_geograficka_olympiada_006 2017_18_geograficka_olympiada_007 2017_18_geograficka_olympiada_008 2017_18_geograficka_olympiada_009 2017_18_geograficka_olympiada_010 2017_18_geograficka_olympiada_011 2017_18_geograficka_olympiada_012 2017_18_geograficka_olympiada_013