Plavecký krúžok 2018

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 30. jún 2018

V školskom roku 2017-2018 SCVČ otvorilo pre deti 1 a 2 ročníka ZŠ plavecký krúžok pre neplavcov. Krúžok prebiehal na Masarykovom dvore pod vedením 3 inštruktorov. Počas školského roka sa deti naučili splývať a osvojili si základy plaveckých štýloch prsia, kraul a znak. Na záver krúžkovej činnosti absolvovali skúšku z plávania, na ktorej deti ukázali rodičom čo sa v priebehu roka naučili. Odmenou im bolo mokré vysvedčenie a sladkosť. Plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, nervového a pohybového aparátu, metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou. Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Deti, ktoré majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní napravia a uvoľnia. Veľmi častým je výskyt plochých nôh našich detí. Svalstvo končatín sa pri plávaní rytmicky pohybuje a preto lekári – ortopédi odporúčajú pri nedostatkoch a chybách v držaní tela i pri plochých nohách plávanie, hlavne spôsobom kraul a znak.

Deti sa vo vode otužujú, čo má veľký význam osobitne pre detský organizmus. Tým, že sa deti stávajú otužilejšími, zvyšuje sa ich odolnosť voči chorobám z prechladnutia.

2017_18_plavecky_kruzok_014 2017_18_plavecky_kruzok_013 2017_18_plavecky_kruzok_012 2017_18_plavecky_kruzok_011 2017_18_plavecky_kruzok_010 2017_18_plavecky_kruzok_009 2017_18_plavecky_kruzok_008 2017_18_plavecky_kruzok_007 2017_18_plavecky_kruzok_001 2017_18_plavecky_kruzok_002 2017_18_plavecky_kruzok_003 2017_18_plavecky_kruzok_004 2017_18_plavecky_kruzok_005 2017_18_plavecky_kruzok_006