Prímestské tábory 2012


Milí žiaci a rodičia,
školský rok pomaly končí a vytúžené dvojmesačné prázdniny začínajú. Neviete čo s vašimi deťmi počas prázdnin. Na to sme tu my a chceme pre vaše deti sprostredkovať nezabudnuteľné zážitky, aby na spoločné chvíle prežité v našich táboroch s radosťou spomínali.
Denný tábor “Za vodou a športom“

Termín: 2. - 6. júl 2012 jednodňové
Miesto: Dolná Strehová
Program: Zábavné súťaže, kúpanie, športové hry vo vode a v areáli kúpaliska
Vek detí: 8 – 15 rokov
Počet detí v skupine: max. 10
Cena: 5 € / deň za dopravu, pedagogický dozor, animátor
Vedúci: Mgr. Mária Lešáneková, informácie na tel. čísle: 0911 368 535


Denný tábor “Hýbeme sa“

Termín: 9. - 13. júl 2012
Miesto: Korytárky - multifunkčné ihrisko
Program: Športové hry so zameraním na volejbal a minifutbal, návšteva kúpaliska,
Vek detí: 6 – 15 rokov
Počet detí v skupine: max. 20
Cena: 0 € / 5 dní
Vedúci: Mgr. Mária Lešáneková, informácie na tel. čísle: 0911 368 535


Keramický tábor

Termín: 13. - 19. august 2012
Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová (www.zivica.sk/zajezova)
Program: Cvičenie a tanec pre deti a dospelých
Workshopy (napr. kováčsky, drevené lyžičky, hry intuitívnej pedagogiky). Večerné prechádzky, hry pre dospelých, hry pre deti v lese a na lúke.
Keď deti zaspia - hudobné a literárne večery pre rodičov.
Spoločne s vašimi deťmi sa naučíte napríklad: modelovať misku, tvár, guľu, naučíte sa základom práce na kopacom kruhu, vyrobíte si svietnik, či misku z plátov hliny. Výrobky vypálime v poľnej peci a naglazujeme.
Vek: rodičia s deťmi od 3 rokov
Cena: (strava, ubytovanie, program, materiál): 150 eur, deti s polovičnou stravou 120 eur
Lektori: Ivo a Hela Vikárovci zo Zaježovej, vedúci krúžku keramika v SCVČ Informácie k táboru: helena.vikarova@gmail.com, tel. č.: 0904 650 127.


Karate tábor

Termín: 26. 8. - 1. 9. 2012
Miesto: Detvianska Huta škola v prírode
Program: kondičné sústredenie členov krúžku karate, jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Dolnú Strehovú hradí SCVČ
Vek detí: 7 – 15 rokov
Počet detí v skupine: max. 25
Cena: 120 €
Vedúci: Dušan Sloboda, informácie na tel. čísle: 0911 939 784,