Tábory 2015

SCVČ Majačik v spolupráci so ZŠ J.J. Thurzu ponúka:

Letný tábor s anglickým lektorom

Kedy: 27. 7. - 31.7.2015

Kde: priamo v areáli Vašej školy

Cena: 8:00 – 14:00 hod. = 30 € /žiak, na žiaka

(cena zahŕňa: zahraničného lektora, materiál na činnosť, pitný režim)


Čo čaká vaše deti ? Zábavná atmosféra v kruhu priateľských“native“ lektorov, športové aktivity, množstvo hier, súťaží, kvízov, tímové workshopy. V prípade záujmu prosím nahláste Vaše dieťa na 0911368535. Termín do 22.5.2015. V prípade záujmu o tábor je potrebné sumu 30€ uhradiť do konca mája.

Prihlášku si stiahnete TU