Videá z aktivít a príležitostných podujatí

03. 06. 2014 - Zober loptu, nie drogy - minifutbal v Detve
03 05. 2012 - Okresné kolo v gymnastike
19. 04. 2012 - Návšteva vzdelávacieho centra Zaježová
03 05. 2012 - Okresné kolo v gymnastike

23. 04. 2012 - Olympijská pochodeň vo Vígľaši
25. 05. 2012 - MS2012 v basketbale ml. mini v Poprade

01. 06. 2012 - MDD v SCVČ
01. 06. 2012 - MMD v SCVČ


09. 06. 2012 - Súťaž priateľov poľovníctva
15. 08. 2012 - Zábery z krúžkovej činnosti

03. 06. 2013 - Cesta žiarovky (animovaný príbeh)
03. 06. 2014 - Zober loptu nie drogy (minifutbal v Detve)

03. 06. 2014 - Zober loptu nie drogy (minifutbal v Detve)