01. 04. 2020 - Aktivity EP Detva počas Covid-19
Zábery z aktivít detí počas pandémie Covid-19 vykonávané v rámci elokovaného pracoviska v Detve

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.


2019_20_ep_detva_corona_001 2019_20_ep_detva_corona_002 2019_20_ep_detva_corona_003 2019_20_ep_detva_corona_004 2019_20_ep_detva_corona_005 2019_20_ep_detva_corona_006 2019_20_ep_detva_corona_007 2019_20_ep_detva_corona_008 2019_20_ep_detva_corona_009 2019_20_ep_detva_corona_010 2019_20_ep_detva_corona_011 2019_20_ep_detva_corona_012 2019_20_ep_detva_corona_013 2019_20_ep_detva_corona_014 2019_20_ep_detva_corona_015 2019_20_ep_detva_corona_016 2019_20_ep_detva_corona_017 2019_20_ep_detva_corona_018 2019_20_ep_detva_corona_019 2019_20_ep_detva_corona_020 2019_20_ep_detva_corona_021 2019_20_ep_detva_corona_022 2019_20_ep_detva_corona_023 2019_20_ep_detva_corona_024 2019_20_ep_detva_corona_025 2019_20_ep_detva_corona_026 2019_20_ep_detva_corona_027 2019_20_ep_detva_corona_028 2019_20_ep_detva_corona_029 2019_20_ep_detva_corona_030 2019_20_ep_detva_corona_031 2019_20_ep_detva_corona_032 2019_20_ep_detva_corona_033 2019_20_ep_detva_corona_034 2019_20_ep_detva_corona_035 2019_20_ep_detva_corona_036 2019_20_ep_detva_corona_037 2019_20_ep_detva_corona_038 2019_20_ep_detva_corona_040 2019_20_ep_detva_corona_041 2019_20_ep_detva_corona_042 2019_20_ep_detva_corona_043 2019_20_ep_detva_corona_044 2019_20_ep_detva_corona_045 2019_20_ep_detva_corona_046 2019_20_ep_detva_corona_047 2019_20_ep_detva_corona_048 2019_20_ep_detva_corona_049 2019_20_ep_detva_corona_050 2019_20_ep_detva_corona_051 2019_20_ep_detva_corona_052 2019_20_ep_detva_corona_053 2019_20_ep_detva_corona_054 2019_20_ep_detva_corona_055 2019_20_ep_detva_corona_056 2019_20_ep_detva_corona_057 2019_20_ep_detva_corona_058 2019_20_ep_detva_corona_059 2019_20_ep_detva_corona_060 2019_20_ep_detva_corona_061 2019_20_ep_detva_corona_062 2019_20_ep_detva_corona_063 2019_20_ep_detva_corona_064 2019_20_ep_detva_corona_065 2019_20_ep_detva_corona_066 2019_20_ep_detva_corona_067 2019_20_ep_detva_corona_068 2019_20_ep_detva_corona_069 2019_20_ep_detva_corona_070 2019_20_ep_detva_corona_071 2019_20_ep_detva_corona_072 2019_20_ep_detva_corona_073 2019_20_ep_detva_corona_074 2019_20_ep_detva_corona_075 2019_20_ep_detva_corona_076 2019_20_ep_detva_corona_077 2019_20_ep_detva_corona_078 2019_20_ep_detva_corona_079 2019_20_ep_detva_corona_080 2019_20_ep_detva_corona_081 2019_20_ep_detva_corona_082 2019_20_ep_detva_corona_083 2019_20_ep_detva_corona_084 2019_20_ep_detva_corona_085 2019_20_ep_detva_corona_086 2019_20_ep_detva_corona_087 2019_20_ep_detva_corona_088 2019_20_ep_detva_corona_089 2019_20_ep_detva_corona_090 2019_20_ep_detva_corona_091 2019_20_ep_detva_corona_092 2019_20_ep_detva_corona_093 2019_20_ep_detva_corona_094 2019_20_ep_detva_corona_095 2019_20_ep_detva_corona_096 2019_20_ep_detva_corona_097 2019_20_ep_detva_corona_098 2019_20_ep_detva_corona_099 2019_20_ep_detva_corona_100 2019_20_ep_detva_corona_101 2019_20_ep_detva_corona_102 2019_20_ep_detva_corona_103 2019_20_ep_detva_corona_104 2019_20_ep_detva_corona_105 2019_20_ep_detva_corona_106 2019_20_ep_detva_corona_107 2019_20_ep_detva_corona_108 2019_20_ep_detva_corona_109 2019_20_ep_detva_corona_110 2019_20_ep_detva_corona_111 2019_20_ep_detva_corona_112 2019_20_ep_detva_corona_113 2019_20_ep_detva_corona_114 2019_20_ep_detva_corona_115 2019_20_ep_detva_corona_116 2019_20_ep_detva_corona_117 2019_20_ep_detva_corona_118 2019_20_ep_detva_corona_119 2019_20_ep_detva_corona_120 2019_20_ep_detva_corona_121 2019_20_ep_detva_corona_122 2019_20_ep_detva_corona_123 2019_20_ep_detva_corona_124 2019_20_ep_detva_corona_125 2019_20_ep_detva_corona_126 2019_20_ep_detva_corona_127 2019_20_ep_detva_corona_128 2019_20_ep_detva_corona_129 2019_20_ep_detva_corona_130 2019_20_ep_detva_corona_131 2019_20_ep_detva_corona_132 2019_20_ep_detva_corona_133 2019_20_ep_detva_corona_134 2019_20_ep_detva_corona_135 2019_20_ep_detva_corona_136 2019_20_ep_detva_corona_156 2019_20_ep_detva_corona_157 2019_20_ep_detva_corona_158 2019_20_ep_detva_corona_159 2019_20_ep_detva_corona_160 2019_20_ep_detva_corona_161 2019_20_ep_detva_corona_162 2019_20_ep_detva_corona_163 2019_20_ep_detva_corona_164 2019_20_ep_detva_corona_165 2019_20_ep_detva_corona_166 2019_20_ep_detva_corona_167 2019_20_ep_detva_corona_168 2019_20_ep_detva_corona_169 2019_20_ep_detva_corona_170 2019_20_ep_detva_corona_171 2019_20_ep_detva_corona_172 2019_20_ep_detva_corona_173 2019_20_ep_detva_corona_174 2019_20_ep_detva_corona_175 2019_20_ep_detva_corona_176 2019_20_ep_detva_corona_177

Návrat / Back
Copyright © Súkromné centrum voľného času MAJÁČIK v Detve