00 Školský rok 2018/2019

Názov
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2023/2024 Školský rok 2023/2024
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2022/2023 Školský rok 2022/2023
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2020/2021 Školský rok 2020/2021
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2019/2020 Školský rok 2019/2020
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2018/2019 Školský rok 2018/2019
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2017/2018 Školský rok 2017/2018
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2016/2017 Školský rok 2016/2017
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2015/2016 Školský rok 2015/2016
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2014/2015 Školský rok 2014/2015
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2013/2014 Školský rok 2013/2014
Unopened folder IconShow details for Školský rok 2012/2013 Školský rok 2012/2013
Unopened folder IconHide details for Školský rok 2011/2012 Školský rok 2011/2012
Unopened folder Icon
29. 08. 2012 - Karate tábor
Unopened folder Icon
09. 07. 2012 - Denný tábor Hýbyme sa
Unopened folder Icon
06. 07. 2012 - Denný tábor Za vodou a športom
Unopened folder Icon
05. 07. 2012 - Cyrilo-metodský futbalový turnaj
Unopened folder Icon
22. 06. 2012 - Sústredenie na Košariskách pri Trstenej
Unopened folder Icon
30. 06. 2012 - Tréning s J. C. Van Dammom
Unopened folder Icon
09. 06. 2012 - Celoslovenské kolo Krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva
Unopened folder Icon
28. 06. 2012 - Posedenie pri ohníku
Unopened folder Icon
27. 06. 2012 - Futbalisti na výlete
Unopened folder Icon
26. 06. 2012 - Mladí futbalisti na výlete
Unopened folder Icon
19. 06. 2012 - MS minimaxvolley Trenčín 2012
Unopened folder Icon
22. 06. 2012 - Výlet na D. Strehovú so ZŠ Vígľaš
Unopened folder Icon
25. 06. 2012 - Výlet na Dolnú Strehovú
Unopened folder Icon
08. 06. 2012 - Rozprávkový les
Unopened folder Icon
16. 06. 2012 - Posedenie pri guľáši
Unopened folder Icon
09. 06. 2012 - Majstrovský zápas so Senohradom
Unopened folder Icon
18. 04. 2012 - Virtuálna reality bez hraníc
Unopened folder Icon
09. 06. 2012 - Okresná súťaž mladých priateľov poľovníctva


Návrat / Back
Copyright © Súkromné centrum voľného času MAJÁČIK v Detve