00 Školský rok 2018/2019

Názov
Unopened folder IconShow details for  Školský rok 2022/2023 Školský rok 2022/2023
Unopened folder IconShow details for  Školský rok 2020/2021 Školský rok 2020/2021
Unopened folder IconShow details for  Školský rok 2019/2020 Školský rok 2019/2020
Unopened folder IconHide details for  Školský rok 2018/2019 Školský rok 2018/2019
Unopened folder Icon
22. 12. 2019 - Cestovanie po SR
Unopened folder Icon
05. 12. 2019 - Detva má talent
Unopened folder Icon
29. 11. 2019 - Fotogaléria krúžkovej činnosti
Unopened folder Icon
28. 11. 2019 - Okresné kolo technickej olympiády
Unopened folder Icon
18. 06. 2019 - Projekt - Zváračský kurz 2
Unopened folder Icon
15. 07. 2019 - Letný tábor - Tuláčik II.
Unopened folder Icon
01. 07. 2019 - Letný tábor - Tuláčik I.
Unopened folder Icon
10. 06. 2019 - Projekt - Kariérne poradenstvo
Unopened folder Icon
06. 06. 2019 - Projekt - Súkromná ZŠ s MŠ DSA v Lúčenci
Unopened folder Icon
06. 06. 2019 - Projekt - ZŠ Haličská cesta, Lúčenec
Unopened folder Icon
10. 06. 2019 - Projekt - ZŠ L. Novomestského, Lúčenec
Unopened folder Icon
12. 06. 2019 - Projekt - ZŠ M. R. Štefánika v Lúčenci
Unopened folder Icon
06. 05. 2019 - Projekt - Zváračský kurz
Unopened folder Icon
24. 05. 2019 - OK v gymnastickom štvorboji
Unopened folder Icon
27. 05. 2019 - Projekt - SZŠ s MŠ DSA Lúčenec
Unopened folder Icon
15. 05. 2019 - Projekt - ZŠ Vajanského Lúčenec
Unopened folder Icon
23. 05. 2019 - Projekt - 1. ZŠ Detva, ZŠ A. Vagača v Detve
Unopened folder Icon
29. 04. 2019 - Keramický krúžok prispel k 40 výročiu ZŠ J.J. Thurzu
Unopened folder Icon
26. 04. 2019 - Deň Zeme 2019
Unopened folder Icon
16. 04. 2019 - Veľkonočné dielne
Unopened folder Icon
27. 03. 2019 - Projekt - školenie kariérnych poradcov ZŠ
Unopened folder Icon
28. 03. 2019 - Projekt - ZŠ Vajanského Lúčenec
Unopened folder Icon
17. 04. 2019 - Projekt - ZŠ M. R. Štefánika
Unopened folder Icon
28. 03. 2019 - Projekt - ZŠ Novomestkého Lúčenec
Unopened folder Icon
11. 04. 2019 - Projekt - ZŠ Krivec, S. Lazy a D. Huta
Unopened folder Icon
28. 03. 2019 - Projekt - Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec


Návrat / Back
Copyright © Súkromné centrum voľného času MAJÁČIK v Detve