Časopis MAJAčik


Show details for 20132013
Show details for 20122012

Časopis MAJAčik – časopis o voľnom čase, pre voľný čas mapujúci život detí v regióne Podpoľania.

Vydáva
:
Súkromné centrum voľného času
A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
a MAJA n.o.

Šéfredaktor:
Ľudmila Miškolciová
e-mail: ludmila.miskolciova@gmail.com
Redakčná rada: Ľudmila Miškolciová, Mgr. Mária Lešáneková, Mgr. Katarína Striešová, Ing. Milan Lešánek, Ing. Jana Sudárová, Mgr. Milan Lešánek, Ivana Gondová

Redakcia
Sídlo: Office SCVČ, M.R. Štefánika 57,
962 12 Detva
Kontakt: +421 910 796 655