Kontakty

Korešpondenčná adresa

Súkromné centrum voľného času
A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
Slovenská republika

Office SCVČ

M. R. Štefánika 57, 962 12 Detva
Slovenská republika
Riaditeľ
mobil: + 421 902 368 535
+ 421 911 368 535

e-mail: maria.lesanekova@gmail.com