Okresné kolo technickej olympiáde 2014

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 03. december 2014

Dňa 3.12.2014 zorganizovalo SCVČ Detva 5. ročník okresného kola technickej olympiády. Podujatia sa zúčastnili: 1. ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva, ZŠ J.J.Thurzu, ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ Krivec Hriňová a 1.ZŠ Školská Hriňová. Zo školského kola postúpili do okresného kola 23 žiaci v 2 kategóriách. Súťažiacich čakal veľmi náročný test z technickej výchovy a praktická úloha zostrojenia raketoplánu a vidlicového držiaka na kľúče. Všetci žiaci potvrdili veľmi dobré technické vedomosti a zručnosti práce s drevom a kovom. Prví traja z každej kategórie obdržali diplomy a vecné ceny a víťazi budú náš okres reprezentovať na KK TO dňa 12.2.2015 v Banskej Bystrici.

Víťazi OK Technickej olympiády:

V kategórii A /8-9 ročník /:


1. Šimon Panica a Štefan Mičuda ZŠ s MŠ Krivec

2. Ivan Chlebničan a Patrik Buček 3. ZŠ Detva

3. Marek Kunst a Róbert Kovalčík ZŠ Slatinské Lazy


V kategórii B / 5-7 ročník /:


1. Jakub Solin ZŠ J.J.Thurzu

2. Marek Melicher ZŠ s MŠ Školská Hriňová

3. Michal Ľupták 1.ZŠ Detva

2014_15_technicka_olympiada_001 2014_15_technicka_olympiada_002 2014_15_technicka_olympiada_003 2014_15_technicka_olympiada_004 2014_15_technicka_olympiada_005 2014_15_technicka_olympiada_006 2014_15_technicka_olympiada_007 2014_15_technicka_olympiada_008 2014_15_technicka_olympiada_009 2014_15_technicka_olympiada_010 2014_15_technicka_olympiada_011 2014_15_technicka_olympiada_012 2014_15_technicka_olympiada_013 2014_15_technicka_olympiada_014 2014_15_technicka_olympiada_015 2014_15_technicka_olympiada_016 2014_15_technicka_olympiada_017 2014_15_technicka_olympiada_018