Príležitostné podujatia


V sekcii "Príležitostné podujatia" si môžete zobraziť popis a fotogalériu činností, aktivít, či podujatí Súkromného centra voľného času, ktoré vznikli v jednotlivých záujmových útvaroch, či v spolupráci s partnermi.