Pravidelná záujmová činnosť

Ponuka krúžkovej činnosti a pokyny pre školský rok 2022-23

Pre zobrazenie ponuky krúžkov kliknite TU

Prihláška do krúžku si môžete stiahnuť TU
Vyhlásenie o bezpríznakvosti TU