Pravidelná záujmová činnosť

Ponuka krúžkovej činnosti a pokyny pre školský rok 2021/22

Pre zobrazenie ponuky krúžkov kliknite TU

Prihláška do krúžku si môžete stiahnuť TU
Oznámenie o výnimke z karantény TU

Vyhlásenie o bezpríznakvosti TU