Aktivity 2017/2018Aktivity a prezentácie školského zariadenia na verejnosti