Elokované pracoviská

Gemerská cesta 1 Lúčenec / Hviezdoslavova 50, Zvolen
Korytárky 52 / Kriváň 441
Krivec 1355 Hriňová / Lúčna štvrť 66 Detva
M. R. Štefánika 57 Detva / Obrancov mieru 23 Detva
Slatinské Lazy 112 / M. R. Štefánika 59 Detva
Štúrová 1278 Detva / J. G. Tajovského 11 Detva
Za zámkom 436 Vígľaš