2 % z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia Súkromného centra voľného času

veľmi nás teší váš a záujem vašich detí o aktivity, ktoré zastrešujeme a sú pre nás tou najvyššou prioritou. Pre ďalšie skvalitnenie a rozvoj výchovných činností a aktivít by sme vás chceli poprosiť, keby ste nám prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:MAJA n.o.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Nová Ves 86, Detva
Právna forma:Nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID):45731233
6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.