Pravidelná záujmová činnosť


Pravidelná záujmová činnosť prebieha v Súkromnom centre voľného času v 104 záujmových útvaroch. Záujmové útvary vedie jeden interný pedagóg a 83 externých pedagógov, ktorí majú so SCVČ podpísanú dohodu o vykovaní pracovnej činnosti. Činnosť záujmových krúžkov prebieha počas celého školského roku. Zoznam krúžkových činností aj s popismi ich činnosti si môžete pozrieť v sekcii "Krúžky". Sumár realizovaných a plánovaných aktivít, ktoré boli realizované v jednotlivých záujmových útvaroch, si môžete pozrieť v sekcii "Aktivity".
Ponuka krúžkovej činnosti a pokyny pre školský rok 2019/20

Pre zobrazenie ponuky kliknite TU

Žiadosť do krúžku si môžete stiahnuť TU