Chemická olympiáda 2018

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 23. marec 2018

54. ročník Chemickej olympiády žiakov základných škôl

Dňa 23.3.2018 v priestoroch ZŠ J.J. Thurzu Súkromné centrum voľného času usporiadalo pre žiakov ZŠ z regiónu Podpoľania okresné kolo chemickej olympiády. Z 10 ZŠ z okresu Detva prejavilo záujem o OK CHO 7 ZŠ o 2 viac ako minulý rok : 1. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň , ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Vígľaš a ZŠ s MŠ Školská Hriňová.

Olympiáda bola rozdelená na 2 časti : teoretickú časť tvorili 4 úlohy , s počtom bodov 12,16,16,16 – spolu 60 bodov v trvaní 60 minút a

praktickú časť , tvorili 2 úlohy , každá za 20 bodov – spolu 40 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať súťažiaci bolo 100 bodov.

Úspešný riešiteľ bol ten, ktorý získal v OK 40 % úspešnosť , to znamená 40 bodov zo 100. Dosiahnutie ÚR môže mnohým žiakom pomôcť aj pri prijímacích pohovoroch na SŠ.

Traja úspešní riešitelia, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov budú svoju ZŠ a náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 26.4.2018.


Postupujúci žiaci na krajské kolo chemickej olympiády za okres Detvu:

1.miesto Peter Žiak / ZŠ J.Drdoša Vígľaš /
2. miesto Anna Kristína Zsidóová / ZŠ J. J. Thurzu /
3. miesto Nela Farbáková / ZŠ Kukučínova Detva /

Výsledková listina obvodného kola Chemickej olympiády


2017_18_chemicka_olympiada_014 2017_18_chemicka_olympiada_013 2017_18_chemicka_olympiada_012 2017_18_chemicka_olympiada_011 2017_18_chemicka_olympiada_010 2017_18_chemicka_olympiada_009 2017_18_chemicka_olympiada_008 2017_18_chemicka_olympiada_007 2017_18_chemicka_olympiada_006 2017_18_chemicka_olympiada_005 2017_18_chemicka_olympiada_004 2017_18_chemicka_olympiada_003 2017_18_chemicka_olympiada_002 2017_18_chemicka_olympiada_001