Dejepisná olympiáda 2018

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 15. február 2018

Okresné kolo 10 ročník dejepisnej olympiády

Dňa 15.2.2018 v DK A. Sládkoviča SCVČ MAJčik usporiadalo okresné kolo dejepisnej olympiády pre 30 žiakov z 8 ZŠ z regiónu Podpoľania.

Cieľom dejepisnej olympiády bolo :

Prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín.
Podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín.
Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov s hlbším záujmom o dejiny.
Spopularizovať históriu medzi žiakmi.
Vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii .
Prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov.
Umožniť učiteľom spätne využívať poznatky získané na súťaži pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Žiaci súťažili v kategóriách : F –6. ročník /E –7. Ročník/ D –8. ročník /C - 9 ročník.

1. DO v kategóriách C, D, E, F prebiehala formou riešenia didaktických testov.
2. Celý test mal hodnotu 100 bodov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh bol maximálne 90 minút.
3. V školskom, okresnom a krajskom kole tvoria test úlohy z vybraného monotematického celku (50 b), úlohy z príslušného učiva (40 b) a úlohy z regionálnej histórie (10 b).
4. Úspešným riešiteľom DO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stali súťažiaci, ktorí dosiahli minimálne 60 % (60 bodov) z maximálneho možného počtu bodov.KATEGORIA C


KATEGORIA D


KATEGORIA E


KATEGORIA F
Zoznam postupujúcich na KK DO za okres Detva v školskom roku 2017/2018


Prosím zaslať oskenované prihlášky žiakov na KK DO podpísané rodičom , žiakom a vedením školy na adresu : z.bursova@juniorbb.sk
Prihlášky boli PZ vydané na OK DO – 15.2.2018 na podpísanie rodičom a nasledujúci deň ich majú doniesť do školy.

Pozvánka na KK DO do B. Bystrice dostane s CVČ Junior BB.

2017_18_dejepisna_olympiada_001 2017_18_dejepisna_olympiada_002 2017_18_dejepisna_olympiada_003 2017_18_dejepisna_olympiada_004 2017_18_dejepisna_olympiada_005 2017_18_dejepisna_olympiada_006 2017_18_dejepisna_olympiada_007 2017_18_dejepisna_olympiada_008 2017_18_dejepisna_olympiada_009