Deň Zeme 2018

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 23. apríl 2018

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie.
Dňa 23.4.2018 Súkromné CVČ Majačik zorganizovalo v spolupráci s mestom Detva a so ZŠ J.J. Thurzu aktivity pre verejnosť a žiakov všetkých ZŠ v Detve.
Na 22 stanovištiach žiaci získali mnoho informácii o ochrane a znečisťovaní vodných zdrojov, ochrane lesa, elektromobilite, včelárstve, rezbárstve, štepení stromčekov, rybárstve a triedení odpadu. Informácie získavali žiaci aj prostredníctvom ekologických hier, pasovania na lovca, lesných hádaniek, spoznávania škodcov našich lesov. Zasúťažili si v pílení dreva na drevenej koze, v skladaní drevených puzzlov s lesnou tematikou, v logiccu piccolo, v chôdzi na drevených chodúľoch a v hádzaní šiškami. Spoznávali stopy zvierat, pozreli si poľovnícke trofeje, lapače na lykožrúta smrekového a každý žiak si z akcie odniesol kopec informácii, ale aj vlastnoručne vyrobený lesný pracovný list a lesný papierový klobúčik. Oživením pre deti boli aj živé zvieratká psíky a poník na ktorom sa deti mohli ponosiť.
Ochrana životného prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko sme s ním spojení každý deň nášho života. A len na nás záleží, v akom prostredí budeme niekoľko rokov my a naše deti žiť. Nezabúdajte, že príroda vždy dáva pôžičku, ale nikdy nezabudne predložiť svoj účet. Ľudia, ktorým nie je ľahostajné zhoršujúce sa životné prostredie vôkol nás každoročne oslavujú deň Zeme 22. apríla. Nech sa tento deň stane sviatkom nás všetkých!
Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na podujatí podielali : LZ Kriváň, Mestu Detva, ZŠ J.J. Thurzu, SZ včelárov, CHKO Poľane, OZ Aktívne mesto, Gymnáziu Detva , Detvianskej umeleckej kolónii p. Milanovi Malčekovi, Eco autu Zvolen, Jozefovi. Ostrihoňovi, Jane. Bartkovej,
Andrei. Melichovej ,Mgr. Gabriele. Kuklišovej, Mgr. Viere. Jaloviarovej a všetkým ZŠ v Detve.


Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva

https://www.youtube.com/watch?v=jBG-XyJuELA&feature=youtu.be

http://www.detva.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=160741

2017_18_den_zeme_2018_001 2017_18_den_zeme_2018_002 2017_18_den_zeme_2018_003 2017_18_den_zeme_2018_004 2017_18_den_zeme_2018_005 2017_18_den_zeme_2018_006 2017_18_den_zeme_2018_007 2017_18_den_zeme_2018_008 2017_18_den_zeme_2018_009 2017_18_den_zeme_2018_010 2017_18_den_zeme_2018_011 2017_18_den_zeme_2018_012 2017_18_den_zeme_2018_013 2017_18_den_zeme_2018_014 2017_18_den_zeme_2018_015 2017_18_den_zeme_2018_016 2017_18_den_zeme_2018_017 2017_18_den_zeme_2018_018 2017_18_den_zeme_2018_019 2017_18_den_zeme_2018_020 2017_18_den_zeme_2018_021 2017_18_den_zeme_2018_022 2017_18_den_zeme_2018_023 2017_18_den_zeme_2018_024 2017_18_den_zeme_2018_025 2017_18_den_zeme_2018_026 2017_18_den_zeme_2018_027 2017_18_den_zeme_2018_028 2017_18_den_zeme_2018_029 2017_18_den_zeme_2018_030 2017_18_den_zeme_2018_031 2017_18_den_zeme_2018_032 2017_18_den_zeme_2018_033 2017_18_den_zeme_2018_034 2017_18_den_zeme_2018_035 2017_18_den_zeme_2018_036 2017_18_den_zeme_2018_037 2017_18_den_zeme_2018_038 2017_18_den_zeme_2018_039 2017_18_den_zeme_2018_040 2017_18_den_zeme_2018_041 2017_18_den_zeme_2018_042 2017_18_den_zeme_2018_043 2017_18_den_zeme_2018_044 2017_18_den_zeme_2018_045 2017_18_den_zeme_2018_046