Deň Zeme 2023

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 21. apríl 2023

Deň Zeme v Detve

Podujatie Deň Zeme bolo organizované SCVČ Majáčik v spolupráci so ZŠ J.J. Thurzu a s finančnou podporou mesta Detva dňa 21.apríla 2023 v areáli ZŠ J. J. Thurzu. Zúčastnili sa ho deti zo všetkých ZŠ v Detve v počte okolo 800 žiakov, kde v rámci skupiniek absolvovali rôzne stanovištia, na ktorých sa dozvedeli informácie z oblasti ekológie, triedenia odpadu,práci s hlinou, včelárstve, spoznávania rastlín a stôp živočíchov. Akcie sa zúčastnilo 28 dobrovoľníkov, ktorí deťom podali informácie z oblasti enviromentálnej výchovy. Významne bolo zastúpenie učenia hrou – pomocou puzzlí, logicca piccolo či iných interaktívnych úloh a ekologických hier. Deti získali mnoho informácii o ochrane a znečisťovaní vodných zdrojov, ochrane lesa, šelmách na Poľane, elektromobilite, a triedení odpadu. Informácie získali žiaci aj prostredníctvom ekologických hier, lesných hádaniek, lesných drevín, semiačok, spoznávania škodcov našich lesov. Zasúťažili si v pílení dreva na drevenej koze, v skladaní drevených puzzlov s lesnou tematikou, v chôdzi na drevených chodúľoch a v hádzaní šiškami do dreveného medveďa. Spoznali poľovnícke trofeje a lapače na lykožrúta smrekového a žiaci si z akcie odniesli vlastnoručne vyrobený lesný talizman a hlinený výrobok.

Cieľom Projektu bolo pre mládež v Detve netradičným spôsobom formovať a rozvíjať ekologickú výchovu, správanie a povedomie prostredníctvom podujatia Dňa Zeme, prehlbovať znalosti o regióne a získať informácie z oblasti enviromentálnej výchovy.

Partnermi projektu boli : Mesto Detva, Lesy SR Kriváň, ZŠ J.J. Thurzu, SZ včelárov, CHKO Poľana, OZ Aktívne mesto, Eco Auto Detva, Gymnázium Detva , Skauting Detva, Remeselný dvor Očová,
p. Jozef Slávik rezbár. Poďakovanie patrí aj p. Jarke Fekiačovej, Mgr. Vierke Jaloviarovej, Mgr. Gabriele Kuklišovej, Vierke Fumačovej, Mgr. Ľudmile Ďuricovej, Katke Golianovej, deťom z keramického krúžku a všetkým , ktorí prispeli k zrealizovaniu akcie.

Text a foto: Mgr. Mária Lešáneková
riaditeľka SCVČ DetvaProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

2022_23_den_zeme_044 2022_23_den_zeme_043 2022_23_den_zeme_042 2022_23_den_zeme_041 2022_23_den_zeme_040 2022_23_den_zeme_039 2022_23_den_zeme_038 2022_23_den_zeme_037 2022_23_den_zeme_036 2022_23_den_zeme_035 2022_23_den_zeme_034 2022_23_den_zeme_033 2022_23_den_zeme_032 2022_23_den_zeme_031 2022_23_den_zeme_030 2022_23_den_zeme_029 2022_23_den_zeme_028 2022_23_den_zeme_027 2022_23_den_zeme_026 2022_23_den_zeme_025 2022_23_den_zeme_024 2022_23_den_zeme_023 2022_23_den_zeme_022 2022_23_den_zeme_021 2022_23_den_zeme_020 2022_23_den_zeme_019 2022_23_den_zeme_018 2022_23_den_zeme_017 2022_23_den_zeme_016 2022_23_den_zeme_015 2022_23_den_zeme_014 2022_23_den_zeme_013 2022_23_den_zeme_012 2022_23_den_zeme_011 2022_23_den_zeme_010 2022_23_den_zeme_009 2022_23_den_zeme_008 2022_23_den_zeme_007 2022_23_den_zeme_006 2022_23_den_zeme_005 2022_23_den_zeme_004 2022_23_den_zeme_003 2022_23_den_zeme_002 2022_23_den_zeme_001