Dokumenty a tlačivá

Databáza dokumentov a tlačív SCVČ MAJAčik Detva
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Show details for Elokované pracoviskáElokované pracoviská
Show details for FaktúryFaktúry
Show details for ObežníkyObežníky
Show details for ObjednávkyObjednávky
Show details for OznamyOznamy
Show details for Pedagogické poradyPedagogické porady
Show details for Plány prácePlány práce
Show details for Poistné zmluvyPoistné zmluvy
Show details for Predpisy SCVČPredpisy SCVČ
Show details for ProjektyProjekty
Show details for Rozvrhy krúžkovej činnosti Rozvrhy krúžkovej činnosti
Show details for Správy SCVČSprávy SCVČ
Show details for Verejné súťaže SCVČ MajáčikVerejné súťaže SCVČ Majáčik
Hide details for Všeobecné dokumentyVšeobecné dokumenty
Hide details for Všeobecné dokumentyVšeobecné dokumenty
Výchovný program SCVČ 2010 - 2014 [1409 kB]
Tématické oblasti výchovy-dodatok k výchovnému plánu [248 kB]
Štatút SCVČ [251 kB]
Zriaďovacia listina SCVČ [234 kB]
Vyjadrenie orgánu školskej samosprávy [537 kB]
Rozhodnutie o zaradení do siete škôl a šk. zariadení [515 kB]
Výchovný program SCVČ 2014 - 2018 [1579 kB]
Prihláška do krúžkov [108 kB]
Žiadosť do záujmového krúžku pre rok 2019_20 [194 kB]
Ponuka krúžkov pre šk. rok 2021-2022 [20 kB]
Výchovný program SCVČ 2018 - 2022 [1548 kB]
Vyhlásenie zákonného zástupcu [17 kB]
Usmernenie k situácii ohľadne covidu-19 [25 kB]
Vyhlásenie zamestnanca [27 kB]
Vyhlásenie rodiča - dotazník [26 kB]
Rozhodnutie Ministerstva školstva od 12.10.2020 [474 kB]
Usmernenie Ministerstva školstva od 17.05.2021 [172 kB]
Rozhodnutie Ministerstva školstva od 23.10.2020 [484 kB]
Denný tábor tuláčik 1. [322 kB]
Denný tábor tuláčik 2. [321 kB]
Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka [28 kB]
Oznámenie o výnimke z karantény [25 kB]
Usmernenie ku krúžkovej činnosti [35 kB]
Časopis Súkromníček [7954 kB]
Vyhlásenie 2% z dane [113 kB]
Show details for Ponuka letných táborovPonuka letných táborov
Show details for 2011/20122011/2012
Show details for Výsledky z olympiád a súťažíVýsledky z olympiád a súťaží
Show details for Zápisy z finančných kontrolZápisy z finančných kontrol
Show details for ZmluvyZmluvy
Show details for Zmluvy s mestami/obcamiZmluvy s mestami/obcami