Okresné majstrovstvá v šachu 2023

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 20. november 2023
Okresné majstrovstvá v šachu

Dňa 20.11.2023 Gymnázium Detva a SCVČ Majáčik zorganizovali v priestoroch Gymnázia pre žiakov ZŠ v okrese Detva Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu.
Hralo sa : Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 12 min. na partiu.
Organizačný výbor tvorili : Bartolomej Szakál – riaditeľ súťaže
Gustáv László, Bartolomej Szakál – rozhodcovia Mgr. Mária Lešáneková, Mgr. Vierka Jaloviarová

Ceny: víťazi v kategórií žiakov a žiačok získali medaily, diplomy a vecné ceny, ktoré poskytli organizátori súťaže.
Turnaja sa zúčastnilo 28 žiakov

Výsledky dievčatá :
1. miesto : Žofia Szakalová zo ZŠ J.J. Thurzu
2. miesto : Daniela Juríková zo ZŠ Obrancov Mieru Detva
3. miesto : Gabriela Kmeťová zo ZŠ s MŠ Školská Hriňová


Výsledky chlapci :
1.miesto : Bartolomej Szakál zo ZŠ J.J. Thurzu
2. miesto : Dominik Kdýr zo ZŠ Obrancov Mieru Detva
3. miesto : Dimo Kachan zo ZŠ J.J. Thurzu


Na Školské majstrovstvá Banskobystrického kraja dňa 22.11.2023 do B. Bystrice postupujú prví traja z každej kategórie - (3 chlapci a 3 dievčatá)

Dňa 22.11.2023 prebehlo KK v BB , na ktorom dosiahol vynikajúci úspech
3. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska Bartolomej Szakál zo ZŠ J.J. Thurzu, ktorý navštevuje šachový krúžok v SCVČ Majáčik

Gratulujeme a držíme palce

2023_24_ok_sach_001 2023_24_ok_sach_002 2023_24_ok_sach_003 2023_24_ok_sach_004 2023_24_ok_sach_005 2023_24_ok_sach_006 2023_24_ok_sach_007 2023_24_ok_sach_008 2023_24_ok_sach_009 2023_24_ok_sach_010 2023_24_ok_sach_011 2023_24_ok_sach_012 2023_24_ok_sach_013