Pohybové hry

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: Mgr. Mária Lešáneková<br> Miesto realizácie: ZŠ J. J. Thurzu, Detva , <br>Čas krúžku: <br>
Hra má nepredstaviteľný význam pre rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Je pre neho nielen zdrojom zábavy a potešenia, ale prostredníctvom hry sa učí poznávať okolitý svet, reagovať na podnety, rozvíja svoju reč, fantáziu, predstavy. „Z pohľadu uspokojovania základných potrieb dieťaťa je hra nezastupiteľná a ničím nenahraditeľná činnosť. Je dôležitý motivačný činiteľ a prostriedok učenia sa, odrážajúci sa v tvorivom momente, v schopnosti sebautvárania, sebaregulácie a sebavýchovy.“
Hra predstavuje najprirodzenejší a najvýznamnejší výchovný prostriedok, ktorý vedie deti k získavaniu poznatkov, schopností a skúseností, rozvíja myslenie, fantáziu, reč i city.

--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom
Hide details for 2013/20142013/2014
Hide details for aprílapríl
iconka spaceiconka spaceGroup Iconiconka spaceiconka spaceiconka spacePohybové hry - návšteva farmyiconka spaceiconka spaceiconka spaceiconka spaceiconka spaceCalendar Iconiconka spaceiconka space 04. apríl 2014

2013_14_pohybove_hry_001 2013_14_pohybove_hry_002 2013_14_pohybove_hry_003 2013_14_pohybove_hry_004 2013_14_pohybove_hry_005 2013_14_pohybove_hry_006 2013_14_pohybove_hry_007 2013_14_pohybove_hry_008 2013_14_pohybove_hry_009 2013_14_pohybove_hry_010 2013_14_pohybove_hry_011 2013_14_pohybove_hry_012 2013_14_pohybove_hry_013 2013_14_pohybove_hry_014 2013_14_pohybove_hry_015 2013_14_pohybove_hry_016 2013_14_pohybove_hry_017 2013_14_pohybove_hry_018 2013_14_pohybove_hry_019 2013_14_pohybove_hry_020 2013_14_pohybove_hry_021 2013_14_pohybove_hry_022 2013_14_pohybove_hry_023 2013_14_pohybove_hry_024