Šach pre začiatočníkov

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: <br> Miesto realizácie: , <br>Čas krúžku: <br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found

2016_17_sach_001 2016_17_sach_002 2016_17_sach_003