Športový krúžok

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: PaedDr. Alena Klimová (ex)<br> Miesto realizácie: EP Obrancov mieru 884/23, <br>Čas krúžku: <br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found

2013_14_sportovy_kruzok_001 2013_14_sportovy_kruzok_002 2013_14_sportovy_kruzok_003 2013_14_sportovy_kruzok_004 2013_14_sportovy_kruzok_005 2013_14_sportovy_kruzok_006 2013_14_sportovy_kruzok_007 2013_14_sportovy_kruzok_008 2013_14_sportovy_kruzok_009 2013_14_sportovy_kruzok_010 2013_14_sportovy_kruzok_011 2013_14_sportovy_kruzok_012 2013_14_sportovy_kruzok_013