Sumo challenge

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 08. december 2023

SUMO CHALLENGE - celoštátne kolo

Z celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2023 vo Zvolene si krásne 3. miesto v Sumo Challenge vybojovali :

Oliver Zoller a Marek Pančík

zo ZŠ J.J. Thurzu, ktorí navštevujú krúžok Lego programovanie v SCVČ Majáčik pod vedením Mgr. Evky Ludvighovej.
Robotickú súťaž "SUMO CHALLENGE" je jedinečný koncept prepájajúci konštrukciu a programovanie LEGO robotov. Tímy zápasia s robotmi na diaľkové ovládanie. Aj týmto prenášame do súťaže myšlienky klasických sumo zápasov, v ktorých je dôležitý rešpekt, trpezlivosť, disciplína, rýchla reakcia a zručnosť.

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú prípravu a úspešnú reprezentáciu.

2023_23_sumo_challenge_001 2023_23_sumo_challenge_002 2023_23_sumo_challenge_003 2023_23_sumo_challenge_004