Tanečný krúžok

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: Mgr. Marcela Janštová (ex)<br> Miesto realizácie: EP Gemerská cesta 1, Lúčenec, <br>Čas krúžku: <br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found