Technická olympiáda 2016

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 01. december 2016

Súkromné centrum voľného času zorganizovalo dňa 1.12.2016 okresné kolo Technickej olympiády v priestoroch dielní Spojenej školy v Detve za účasti 30 žiakov. Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo až 396 žiakov, čo je potešujúce , že záujem o technickú olympiádu z roka na rok stúpa. Bohužiaľ okresného kola sa môžu zúčastniť len víťazi jednotlivých kategórii.
V kategórii A v okresnom kole súťažilo 22 žiakov a všetci boli úspešní riešitelia a v kategórii B 8 žiakov z 8 ZŠ a traja z nich bolo úspešní riešitelia.
Po napísaní testov žiaci podľa kategórii prešli na praktickú časť, kde pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov technickej výchovy pracovali na zhotovení výrobku. Poďakovanie patrí vedeniu SOŠ v Detve za poskytnutie priestorov a majstra odbornej výchovy.
V praktickej časti žiaci z A kategórie vyrábala drevený držiak s vĺčikom a B kategória veternú elektráreň. Dodržali sa hygienické a bezpečnostné pokyny. Úraz nebol žiadny. Žiakom a PZ počas prestávky bolo poskytnuté občerstvenie.
Žiaci umiestnení na prvých 3 miestach obdržali diplomy a vecné ceny.
Na OK TO v Detve sa zúčastnili už druhý rok aj žiaci zo ZŠ J.A. Komenského z Revúcej nakoľko CVČ Tornaľa nemá priestory na organizovanie TO a bol malý záujem zo strany ZŠ o olympiádu. Záujem prejavila len 1 ZŠ J.J. Komenského z Revúcej, z ktorej z A kategórie Ján Repák a Martin Ferdinandy postupujú na KK TO do BB a z B kategórie – postupuje Róbert Biž.

Postupujúci žiaci na KK TO do B. Bystrice za okres Detva :

Kategória A :
Martin KľačkoZŠ Slatinské Lazy
155,0 bodov
1
Ing.Viera Uhliarová
Martin LietavaZŠ Slatinské Lazy
Kategória B :
Samuel HalajZŠ Kukučínova Detva
72,0
1
Ing. Milan Kokavec

Víťazi okresného kola postupujú na krajské kolo do BB. Bystrice, ktoré sa bude konať 2.2.2017.
Držíme im palce.
2016_17_technicka_olympiada_023 2016_17_technicka_olympiada_022 2016_17_technicka_olympiada_020 2016_17_technicka_olympiada_021 2016_17_technicka_olympiada_019 2016_17_technicka_olympiada_018 2016_17_technicka_olympiada_017 2016_17_technicka_olympiada_016 2016_17_technicka_olympiada_015 2016_17_technicka_olympiada_014 2016_17_technicka_olympiada_012 2016_17_technicka_olympiada_013 2016_17_technicka_olympiada_009 2016_17_technicka_olympiada_010 2016_17_technicka_olympiada_011 2016_17_technicka_olympiada_008 2016_17_technicka_olympiada_007 2016_17_technicka_olympiada_005 2016_17_technicka_olympiada_006 2016_17_technicka_olympiada_002 2016_17_technicka_olympiada_003 2016_17_technicka_olympiada_004 2016_17_technicka_olympiada_001